Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Važne obavijesti

 

 


NOVO: od 2010. g. postoji mogućnost nastavka studija na Parsons, The New School for Design and Management radi stjecanja titule Magistra znanosti (Master of Science in Entrepreneurship), te na Leeds Metropolitan University radi stjecanja titule Magistra znanosti (Master of Science in International MBA).
 
   

Specijalistički poslijediplomski studij Strateško poduzetništvo postao je članom grupacije MBA studija MastersPortal.eu
 
   
U TIJEKU SU UPISI U 12. GENERACIJU PDS-a ''STRATEŠKO PODUZETNIŠTVO''.
Obrazac prijave možete pronaći ovdje
  
Prateći svjetske i europske trendove novih specijaliziranih poslijediplomskih studija u svijetu i Europi specijalistički poslijediplomski studij „Strateško poduzetništvo” pruža znanja potrebna za razumijevanje poduzetničkih procesa u suvremenom, znanjem-intenzivnom gospodarstvu sa ciljem poticanja razvoja poduzetničkih osobina i vještina potrebnih za poslovanje u suvremenom, turbulentnom poslovnom okruženju.

Strateško poduzetništvo općenito, predstavlja moderan oblik poduzetništva orijentiranog ka budućnosti koje istovremeno obuhvaća stalne poduzetničke akcije traženja poslovnih prilika ali i proaktivne strateške akcije iznalaženja i razvoja konkurentskih prednosti poduzeća na tržištu.

Poslijediplomski studij "Strateško poduzetništvo" namijenjen je poduzetnicima svih profila, ali i poduzetnički orijentiranim menadžerima različitih profesija koji, bez obzira na njihov dosadašnji profil obrazovanja, žele steći široki raspon najnovijih ekonomskih znanja sa namjerom da ona budu iskorištena u privatnim poduzetničkim tvrtkama ili poduzetnički orijentiranim kompanijama, pa čak i u poduzetnim neprofitnim organizacijama u kojima radite.

Osnovni je cilj ovog programa upoznati polaznike sa novim ekonomskim spoznajama, poslovnim konceptima i modelima, te brojnim drugim poduzetničkim opcijama koje danas stoje na raspolaganju, a kako bi se doprinijelo razvoju poduzetništva, ubrzanju gospodarskog razvoja i iskorištavanja ogromnog, ali neiskorištenog potencijala, koji proizlazi iz najvrednijeg resursa kojeg Hrvatska posjeduje – znanja.

Misija ovog studija predstavlja izgradnju i razvoj poduzetničke kulture i svijesti o potrebi povezivanja na svim razinama gospodarskih aktivnosti kako bi se potaknuo razvoj novih poduzetničkih ideja i inovacija.

Zbog toga program studija obuhvaća najnovija menadžerska, računovodstvena, financijska, marketinška i druga znanja i vještine unutar širokog raspona poduzetničkog konteksta koja će vaše bogato iskustvo iz prakse usmjeriti ka dugoročno održivom rastu efektivnosti te razvoju vaših poduzeća.

Tijekom studija, kroz više kolegija i sa različitih aspekata, posebna pažnja biti će posvećena poslovnom planiranju i izradi poslovnih planova utemeljenih na praktičnim idejama koji će biti provedivi u već postojećim ili u nekim novim poduzećima i projektima.

Kroz predavanja imat ćete priliku upoznati se sa vodećim hrvatskim stručnjacima iz teorije i prakse poduzetništva čije ćete stručne savjete i pomoć moći i po završetku ovoga studija koristiti u svojem poslovnom životu.   
   

 


Prezentacija PDS ''Strateško poduzetništvo''