Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
Ime i prezime
Ivan Lovrinović
Kabinet
108
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije će se do daljnjeg održavati putem e-maila na: ilovrinovic@efzg.hr ili uz najavu u kabinetu 108.
Biografija
Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović završio je osnovnu školu i gimnaziju u Travniku. Diplomirao je 1984. godine, a magistrirao 1990. godine na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Novčano tržište - ishodište financijskog tržišta i mogućnosti njegovog razvitka u Hrvatskoj“ obranio je 1995. godine te stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije. Od 1988. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, na Katedri za financije. 2010. godine je izabran u zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Nositelj je i izvođač predavanja na kolegijima “Monetarna politika” i „Međunarodni financijski menadžment“. Nositelj je i izvođač predavanja na više poslijediplomskih specijalističkih i sveučilišnih (doktorskih) studija. Suvoditelj je Poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje financijskim institucijama“. Do sada je objavio samostalno ili u koautorstvu desetke znanstvenih i stručnih radova te pet znanstvenih knjiga. Za koautorstvo knjige „Monetarna politika“ nagrađen je posebnom nagradom „Mijo Mirković“ za najbolji objavljeni rad u 2001. godini od strane Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. U srpnju 2005. godine boravio je na znanstveno-stručnom usavršavanju na Harvard Business School u Bostonu: "Participant - Centered Learning and the Case Method". Također je boravio na usavršavanju u okviru Salzburg seminara tijekom 2001. godine. Recenzirao je brojne znanstvene članke te nekoliko znanstvenih monografija. Bio je glavni urednik časopisa "Zagreb International Review of Economics and Business". Do sada je bio mentor brojnih seminarskih, završnih i diplomskih radova te više uspješno obranjenih doktorskih disertacija, znanstvenih magistarskih radova i specijalističkih poslijediplomskih radova. Obnašao je funkciju dekana Ekonomskog fakulteta - Zagreb u razdoblju od 2002. do 2006. godine. Od 2016. godine zastupnik je u Hrvatskom saboru. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.