Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

monetarna politika, međunarodne financije, financijske institucije i tržišta, geoekonomija