Prof. dr. sc. Hrvoje Šimović

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Hrvoje Šimović
Ime i prezime
Hrvoje Šimović
Kabinet
103
Telefon
Konzultacije
  • 'Konzultacije se održavaju prema dogovoru uz prethodnu najavu na e-mail
Biografija
Dr. sc. Hrvoje Šimović redoviti je profesor na Ekonomskom fakultetu – Zagreb na kojem je zaposlen od 2003. godine. Prije toga radio je u Croatia banci d.d. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2010. godine, a u izvanrednog profesora 2013. godine. Diplomirao je 2002. godine, obranio znanstveni magistarski rad 2005. godine, a doktorirao 2008. godine. Dobitnik je nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za doktorsku disertaciju (2009.) i magistarski rad (2006.). Područje znanstvenog interesa su mu javne financije, fiskalna politika i oporezivanje. Voditelj je projekta Hrvatske zaklade za znanost „Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju" (PuFiSuMU), IP-2016-06-4609. Bio je istraživač ili voditelj na drugim projektima HRZZ (IP-2013-11-8174), Sveučilišta u Zagrebu (DP 079, 2015 i 2016), Sveučilišta u Rijeci (13.02.1.2.02) i MZOŠ (002-0022469-2465, 006-0661428-1116). Uz redovnu nastavu na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, vanjski je suradnik na Pravnom fakultetu u Zagrebu na doktorskom studiju i poslijediplomskom specijalističkom studiju Fiskalni sustav i fiskalna politika na kolegijima „Fiskalna politika“ i „Javni dug i upravljanje javnim dugom“ te na Fakultetu organizacije i informatike na preddiplomskom sveučilišnom studiju Ekonomike poduzetništva na kolegiju „Porezni sustavi“. Kao stipendist i gostujući profesor boravio je i usavršavao se na Alpen-Adria University -Klagenfurt, Cracow University of Economics, Shanghai University of International Business & Economics, SGH Warsaw School of Economics. Član je uredništva časopisa Financial Theory and Practice (2012.-2016.), Public Sector Economics (2017. – ), EFZG Working Paper Series (2013. – ), Notitia (2015. – ). Član je sljedećih međunarodnih i domaćih znanstvenih organizacija: International Institute of Public Finance; National Tax Association; Hrvatsko društvo ekonomista; Znanstveno društvo ekonomista – Zagreb. Recenzent je za brojne časopise među kojima su Eastern European Economics, Acta Oeconomica, Ekonomska istraživanja - Economic Research, Financial Theory & Practice, Public Sector Economics, Croatian Economic Survey.

CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG