Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI SLUŠAJU KOLEGIJ "MONETARNA POLITIKA" KOD PROF. DR. SC. IVANA LOVRINOVIĆA U AK. GOD. 2020./2021.
 
Studenti koji slušaju kolegij "Monetarna politika" kod prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića u ak. god. 2020./2021. trebaju se prijaviti u Google Classroom svoje predavačke grupe:
 
GRUPA 3_EKONOMIJA_A-Ž (lozinka: azihuet)
GRUPA 3_5_MIL-RAF (lozinka: vcl26zv)
GRUPA 3_6_RAG-ŠRB (lozinka: pgala2k)

Također, uz prijavu u Classroom svoje predavačke grupe, svi studenti prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na kolegiju Monetarna politika trebaju se dodatno prijaviti u Google Classroom za seminarsku nastavu (lozinka: jmj7ngl)


OBAVIJEST STUDENTIMA – SEMINARSKA NASTAVA
U prvom tjednu (od 28. rujna do 4. listopada 2020. godine) neće se održavati seminarska nastava iz Monetarne politike. Seminarska nastava kreće od ponedjeljka, 5. listopada 2020. godine.


ISPITNI ROK 18.09.2020. IZ KOLEGIJA MONETARNA POLITIKA, MONETARNO-KREDITNA POLITIKA, MONETARNA TEORIJA I POLITIKA ODRŽAT ĆE SE KAO ONLINE ISPIT. MOLIMO STUDENTE KOJI IZLAZE NA ISPITNI ROK 18.09.2020. (ISKLJUČIVO TAJ ROK, ZA OSTALE ROKOVE ĆE BITI FORMIRAN NOVI CLASSROOM) DA SE PRIJAVE NA CLASSROOM (lozinka: 2fc5227).


ISPITNI ROKOVI IZ MEĐUNARODNOG FINANCIJSKOG MENADŽMENTA U RUJNU 2020. ODRŽAVAT ĆE SE KAO ONLINE ISPITI. STUDENTI KOJI SU PRIJAVILI ISPIT TREBAJU SE PRIJAVITI NA CLASSROOM (lozinka: geeotrm).