FinancijeKroz dugu povijest Ekonomskog fakulteta - Zagreb, počevši od 1920.godine kada je osnovana Visoka škola za trgovinu i promet, znanost o financijama zauzimala je značajno mjesto u nastavnim planovima i programima. U početnoj fazi studija ekonomije, financije su se izučavale u okviru predmeta ''Počela političke ekonomije'' prema knjizi s istim naslovom koju je napisao prof. dr. Blaž Lorković 1889. godine.

Prerastanjem u Ekonomsku komercijalnu visoku školu (EKVŠ), financijske discipline bile su u okviru nastavnog programa zastupljene kolegijem ''Financije i financijska politika''. Tijekom 1939.g. uveden je kolegij ''Novčano-kreditna politika''. Nakon rata, EKVŠ 1945.g. nastavlja s radom te školske godine 1947./1948. napušta opći nastavni plan važeći za sve studente. U novom nastavnom planu uvode se četiri specijalistička područja: 1) Opća ekonomija, s užim specijalizacijama: opća ekonomija i statistika; 2) Trgovina, s užim specijalizacijama: unutarnja i vanjska trgovina; 3) Industrija i saobraćaj (promet), s užim specijalizacijama: industrija i saobraćaj, te 4) Financije i kredit. Nastavni planovi za ova četiri specijalistička područja detaljno su donijeta u okviru Ekonomskog fakulteta - Zagreb, koji je osnovan 4. travnja 1947.g., što je označilo formalni prestanak rada EKVŠ.

Kvalitativnu odrednicu o metodološkom pristupu izučavanju ekonomskih disciplina općenito i financijskih posebno, iznio je akademik Ivo Perišin, profesor emeritus Ekonomskog fakulteta - Zagreb u mirovini u povodu 75. obljetnice EF rekavši: ''Za izlazak na svijetlo dana i pouzdanu trasu prosperiteta, uz hrabrost i upornost, uočit ćete to tijekom vremena, potrebne su još Arijadnine niti, koje u ovom slučaju nisu ništa drugo do veliko klupko pedantnog i mukotrpnog analitičkog raščlanjivanja, kritičkog prosuđivanja i provjeravanja, kako bi se sakrilo značenje i međupovezanost mnoštva čimbenika. Samo takvom upornošću i uz respekt prema složenosti gospodarskih procesa, tražeći istinu, raskrivat ćete i ono što je zasjenjeno i još nije detektirano.''

Današnja Katedra za financije sa segmentima monetarnih financija, javnih i društvenih financija, međunarodnim financijama, te financijskim institucijama i tržištima, bankarstvom i osiguranjem, usmjerena je na pažljivo izvlačenje Arijadninih niti u sve složenijim izazovima globalizacije. U skladu s tim, nastavni planovi i programi navedenih disciplina visoko su kompatibilni s onima u Europskoj uniji i SAD-u.

Sjećanje na one članove naše Katedre koji su ostavili dubok trag u teoretskoj i političkoj domeni, a više nisu među nama - prof. dr. sc. Marijana Hanžekovića, prvog Ministra financija u novoj Hrvatskoj, te prof. dr. sc. Antuna Šokmana, dugogodišnjeg viceguvernera Narodne Banke Hrvatske, može nam biti poticaj za nove napore u pedagoškom i istraživačkom radu na području financija.