Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Financijske institucije i tržišta

Preddiplomski sveučilišni studij
Modeli financiranja posebnih namjena

Diplomski sveučilišni studij
Suvremena financijska tržišta

Poslijediplomski specijalistički studiji 
Financijska uslužna djelatnost
Bankovni menadžment
Financijska struktura EU
Financijske usluge II
Suvremeno bankarstvo
Financijski sustavi
Institucionalna infrastruktura izvoza
Međunarodno bankarstvo
Financiranje u turizmu
Financijske institucije i tržišta

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji
Europska financijska tržišta
Izabrane teme poslovnog upravljanja
Suvremeni financijski sustavi