Prof. dr. sc. Alen Stojanović

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Alen Stojanović
Ime i prezime
Alen Stojanović
Kabinet
101
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 18:00 - 19:30
Biografija
Prof.dr.sc. Alen Stojanović zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za financije od 1994. godine. Magistarski rad obranio je 1996., a doktorsku disertaciju 2001. godine. 2017. godine izabran je u zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu na više kolegija integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija. Osim toga, do sada je izvodio nastavu iz različitih financijskih disciplina i na više poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kao i na nekoliko drugih ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu.
 
Nositelj je kolegija “Financijske institucije i tržišta”, “Modeli financiranja posebnih namjena” i “Suvremena financijska tržišta” integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije. Od akademske godine 2016./2017. voditelj je Poslijediplomskog specijalističkog studija “Financijske institucije i tržišta” na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Osim toga, nositelj/sunositelj je i više kolegija u okviru drugih poslijediplomskih specijalističkih studija kao i poslijediplomskih doktorskih studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
 
U nekoliko navrata stručno se usavršavao u SAD-u (University of Kentucky, Lexington i Wharton School of Business, Philadelphija, Federal Deposit Insurance Corporation, Washington, D.C., Federal Reserve Bank of Chicago). Sudjelovao je na više desetaka međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Koautor je 6 knjiga i više desetaka znanstvenih, stručnih i ostalih radova. Od 2002. do 2006. godine bio je aktivni istraživač na znanstvenoistraživačkom projektu “Strategija razvoja hrvatskog financijskog sektora”, a od 2007. do 2014. godine i voditelj znanstvenoistraživačkog projekta “Modeli tržišnog financiranja namjena od javnog interesa” koji su provedeni uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povrh spomenutog, 2015. i 2016. godine bio je aktivni istraživač, a od 2017. do 2019. godine i voditelj istraživačkog projekta “Jedinstveni regulatorni i supervizorski standard financijske servisne industrije” koji je realiziran uz potporu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je i na stručnom projektu Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske 1997. godine pod nazivom “Sustav nacionalnih računa 1993”, te na stručnom projektu Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine pod nazivom “Modeli subvencioniranja stambene izgradnje – rješavanje stambenih problema Sveučilišta”.
 
Dugi niz godina bio je stalni suradnik Hrvatskog instituta za bankarstvo i osiguranje u okviru kojeg je održao brojna predavanja, tečajeve i programe izobrazbe. Također više godina bio je stalni suradnik međunarodnog udruženja European Mortgage Federation – Brussels, a od 2009. godine obnaša i ulogu člana Odbora za disciplinske mjere Zagrebačke burze d.d. Od 2005. do 2010. godine bio je član Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske, a bio je i član radne skupine za pripremu pregovora o priključenju Republike Hrvatske Europskoj uniji za područje “Znanost i istraživanja”.
 
Od 2021. godine obnaša ulogu člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, najvišeg stručnog tijela koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj, a od 2022. godine obnaša i ulogu predstavnika Republike Hrvatske u Europskom znanstvnom savjetodavnom forumu (engl. European Science Advice Forum – ESAF). Naposljetku, Inicijator je osnivanja Zavoda za istraživanje financijskih tržišta pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2022. godine imenovan je i njegovim prvim voditeljem.
 
Do sada je bio mentor, kao i član povjerenstva za ocjenu i obranu, više uspješno obranjenih doktorskih disertacija, znanstvenih magistarskih radova i specijalističkih poslijediplomskih radova, a od 2007. godine recenzent je i studijskih programa u okviru Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske.


CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG