Izv. prof. dr. sc. Martina Solenički

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Martina Solenički
Ime i prezime
Martina Solenički
Kabinet
110
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije se održavaju online putem e-maila: mnakic4@net.efzg.hr, putem Google Meeta te fizički srijedom od 11.00 do 13.00 sati temeljem prethodnog dogovora sa studentima.
Biografija
Izv. prof. dr. sc. Martina Solenički završila je osnovnu školu i Opću gimnaziju „Juraj Baraković“ u Zadru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, smjer Financije u lipnju 2008. godine. Dobitnica je državne stipendije za posebno nadarene studente. U svibnju 2011. godine završila je Poslijediplomski specijalistički studij “Upravljanje financijskim institucijama” na Ekonomskom fakultetu – Zagreb te stekla zvanje sveučilišne specijalistice. U svibnju 2015. godine obranila je doktorski rad na Ekonomskom fakultetu – Zagreb pod naslovom „Izbor nekonvencionalnih mjera monetarne politike za poticanje gospodarskog rasta u uvjetima zamke likvidnosti“ (mentor: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović) te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije. Od prosinca 2008. godine do svibnja 2015. godine radila je kao asistentica, a od lipnja 2015. godine do veljače 2017. godine kao poslijedoktorandica na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Od ožujka 2017. godine zaposlena je kao docentica, a od lipnja 2022. kao izvanredna profesorica na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Trenutno sudjeluje u izvođenju predavanja i seminarske nastave na kolegijima “Monetarna politika”, „Međunarodni financijski menadžment“ te „Investicijsko bankarstvo“. Ranijih akademskih godina sudjelovala je i u izvođenju seminarske nastave iz kolegija „Novac i kredit“ i „Porezni sustav Hrvatske“. Mentorica je na brojnim seminarskim, završnim i diplomskim radovima. Do sada je objavila samostalno ili u koautorstvu više znanstvenih i stručnih radova. Redovito pohađa različite radionice iz znanstveno-istraživačkog rada, posebice ekonometrijskih metoda. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Do sada je recenzirala nekoliko znanstvenih radova. Od 2009. godine tajnica je na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Upravljanje financijskim institucijama“ (voditelji: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i prof. dr. sc. Marijana Ivanov). Aktivno se služi engleskim, a pasivno talijanskim jezikom.