Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Monetarna politika
Osobne financije

Preddiplomski sveučilišni studij
Osobne financije

Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business
Monetary Policy

Diplomski sveučilišni studij
Monetarna analiza

Preddiplomski stručni studij
Osobne financije

Poslijediplomski specijalistički studiji
Upravljanje likvidnošću i profitabilnošću
Biheviorističke financije
Središnje bankarstvo i novčana politika

 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Monetarna politika i analiza