Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

održive financije, održiva i odgovorna (ESG) financijska ulaganja, financijske institucije i tržišta, bankarstvo, modeli financiranja posebnih namjena od javnog interesa