Prof. dr. sc. Marijana Ivanov

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Marijana Ivanov
Ime i prezime
Marijana Ivanov
Kabinet
106
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Konzultacije su utorkom od 13 do 14 sati.
Biografija
Prof. dr. sc. Marijana Ivanov rođena je 1972. godine u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranila je 2001. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od listopada 1994. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za financije. Od tada do danas birana je u različita suradnička, znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja: mlađi asistent, asistent, viši asistent, docent, izvanredni profesor i redoviti profesor. 2016. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Na Katedri za financije nositeljica je kolegija „Monetary policy“ i „Osobne financije“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju te jedan od izvođača predavanja na kolegiju „Monetarna politika“. Na diplomskom studiju smjera „Financije“ nositeljica je kolegija „Monetarna analiza“. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju nositeljica je predmeta „Upravljanje likvidnošću i profitabilnošću“ te „Biheviorističke financije“, a na doktorskom studiju su-nositeljica predmeta „Monetarna politika i analiza“.  Objavila je brojne znanstvene i stručne radove iz područja monetarne politike i financija.  Izvan matične kuće Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, već nekoliko godina izvodi nastavu i nositelj je kolegija „Financijska tržišta“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek). Unazad više od 10 godina povremeno drži nastavu iz kolegija „Monetarna analiza“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 2003. godine do danas član je uredništva Zbornika Ekonomskog fakulteta Zagreb, a od 2005. član je Organizacijskog odbora međunarodne konferencije "An Enterprise Odyssey". Od 2006. godine do 2010. bila je pročelnica Katedre za financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2012. do 2016. član Upravnog vijeća Instituta za javne financije. Izvan Fakulteta povremeno predaje na stručno-edukacijskim programima koje organiziraju Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika – HZRFD (za stjecanje licence internog revizora u financijskim institucijama) te edukacijskim programima koje organizira Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – Hanfa. Jedan je od suosnivača udruge Štedopis koja promovira i svojim radom unapređuje financijsku pismenost mladih i šire javnosti. Dodatno stručno surađuje s udrugom Hrvatski izvoznici te piše kolumne za tiskana i elektronička izdanja novinskih medija.

CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG