Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

Poštovane kolegice i poštovani kolege,
 
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju s COVID-19, za sve studente koji će polagati kolegij Financijske institucije i tržišta na ljetnim ispitnim rokovima u lipnju i srpnju 2020. godine kreiran je poseban Google Classroom: Financijske institucije i tržišta - OBAVIJESTI. Na navedenom Classroomu objavljivat će se sve upute za pristup i polaganju ispita, a šifra za pristup Classromu: fyfptyy (
https://classroom.google.com/u/0/c/MTA4ODc0NTAyNjEz)

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju s COVID-19, obavještavaju se svi studenti koji će polagati kolegij "Bankarstvo" na ljetnim ispitnim rokovima u lipnju i srpnju 2020. godine da će se ispit provesti on-line preko Google Meet platforme, te se mole da se jave na mail btuskan@net.efzg.hr najkasnije dva dana prije službenog roka kako bi dobili informacije o pristupu u terminu ispitnog roka.
Drage studentice, dragi studenti, 

Pozivaju se zainteresirane studentice i studenti da se prijave za demonstrature na kolegiju „Financijske institucije i tržišta“ za akademsku godinu 2020/21. Prijavi je potrebno priložiti životopis (Europass CV forma). Kandidatkinje i kandidati trebaju izvrsno poznavati rad na računalu i engleski jezik. Svi zainteresirani prijave sa životopisom mogu dostaviti najkasnije do 30. listopada 2020. godine na mail acesarec@efzg.hr