Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Javne financije
Porezni sustav Republike Hrvatske

Preddiplomski sveučilišni studij
Porezni sustav RH

Diplomski sveučilišni studij
Međunarodni aspekti oporezivanja

Preddiplomski stručni studij
Porezni sustav Hrvatske
 
Specijalistički diplomski stručni studij
Osnove regulacije