Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

upravljanje financijama u javnom sektoru, fiskalni rizici, fiskalni federalizam, oporezivanje