Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

financijske institucije i tržišta, upravljanje bankama, tehnike financiranja javnih interesa