Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

tržište kapitala, bankarstvo, osiguranje, mirovinski fondovi, upravljanje rizicima