Filip Badovinac, mag. oec.

Povratak na katedru
Filip Badovinac, mag. oec.
Ime i prezime
Filip Badovinac
Kabinet
107
Telefon
Konzultacije
  • Utorak: 10:00 - 12:00
  • Srijeda: 14:00 - 16:00
Biografija
Filip Badovinac rođen je u Zagrebu gdje je završio Osnovnu školu Josipa Jurja Strossmayera te Gimnaziju Tituša Brezovačkog. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2017. i na njemu diplomira 2022. - smjer Financije. Od travnja 2023. zaposlen je kao asistent na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također, iste godine započinje Doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na matičnom fakultetu. Dodatno se usavršavao na Paris School of Economics, Academia de Studii Economice din București te je dva semestra proveo kao gostujući student na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nagrađen je Rektorovom nagradom za ak. god. 2019./2020. kao i Posebnim Rektorovim priznanjem prigodom Dana Sveučilišta (Dies Academicus) za ak. god. 2020./2021. Aktivno se služi engleskim i njemačkim, a pasivno francuskim jezikom.