Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

monetarna politika, međunarodni financijski menadžment