Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Monetarna politika
Međunarodni financijski menadžment