Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

financijske institucije, financijska tržišta, upravljanje bankama, regulacija financijskog sustava, supervizija financijskog sektora, sekuritizacija, strukturno financiranje