Prof. dr. sc. Gordana Kordić

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Gordana Kordić
Ime i prezime
Gordana Kordić
Kabinet
B112
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • utorak: 16:00 - 18:00
Biografija
Gordana Kordić redovita je profesorica u trajnom izboru na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Diplomirala je (1998. godine) i magistrirala (2002. godine) na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, a doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U razdoblju 1998.-2005. radila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 2005. godine zaposlena je na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.
Na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru izabrana je 2023. godine. Prethodno je u znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana 2007. godine, 2012. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, a u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice 2017. godine. 
Nositelj je i/ili izvođač nastave na više kolegija Katedre za financije te je gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina.
Samostalno ili u koautorstvu objavila je više desetaka znanstvenih i stručnih radova te je 2018. godine dobila nagradu "Dr. Pero Jurković" za najbolji znanstveni rad iz područja financija. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i skupovima. Recenzent je znanstvenih radova za časopise, konferencije i znanstvene monografije. Redovito pohađa radionice na kojima se znanstveno i stručno usavršava te se u više navrata usavršavala u inozemstvu. Polaznica je European Entrepreneurship Colloquium on Participant-Centered Learning na Harvard Business School, Boston, USA (srpanj 2007.), dok je razdoblje listopad - prosinac 2007. godine provela na University of California at Berkeley, USA u okviru International & Area Studies. Aktivno se koristi engleskim i talijanskim jezikom, a služi se i njemačkim i ruskim jezikom.