Prof. dr. sc. Gordana Kordić

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Gordana Kordić
Ime i prezime
Gordana Kordić
Kabinet
B112
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Od 16.03.2020. konzultacije se održavaju isključivo na e-mail gkordic@net.efzg.hr.
Biografija
Prof. dr. sc. Gordana Kordić rođena je u Mostaru, Bosna i Hercegovina, gdje je završila osnovnu školu i Prvu gimnaziju (programer). Diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Znanstveni magistarski rad obranila je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, a doktorsku disertaciju 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, na Katedri za financije od 2005. godine. U razdoblju 1998.-2005. radila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2007. godine, 2012. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, a u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice 2017. godine. 
Nositelj je i/ili izvođač nastave na više kolegija Katedre za financije te je gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina.
Samostalno ili u koautorstvu objavila je više desetaka znanstvenih i stručnih radova te je 2018. godine dobila nagradu "Dr. Pero Jurković" za najbolji znanstveni rad iz područja financija. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i skupovima. Recenzent je znanstvenih radova za časopise, konferencije i znanstvene monografije. Redovito pohađa radionice na kojima se znanstveno i stručno usavršava te se u više navrata usavršavala u inozemstvu. Polaznica je European Entrepreneurship Colloquium on Participant-Centered Learning na Harvard Business School, Boston, USA (srpanj 2007.), dok je razdoblje listopad – prosinac 2007. godine provela na University of California at Berkeley, USA u okviru International & Area Studies. Aktivno se koristi engleskim i talijanskim jezikom, a služi se i njemačkim i ruskim jezikom.