Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

monetarna politika, međunarodne financije, politike i režimi deviznih tečajeva