Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

sustavi javnog financiranja, porezni sustavi i porezna politika, međunarodni aspekti oporezivanja