Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Financijske institucije i tržišta
Upravljanje bankama
Regulacija i nadzor financijskog sektora

Poslijediplomski specijalistički studiji
Regulacija i nadzor financijskog sektora

Doktorski studij
Doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kolegij Upravljanje financijskim institucijama i regulacija
Doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Dubrovniku, kolegij Financijski management u digitalnoj ekonomiji