Prof. dr. sc. Anita Pavković

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Anita Pavković
Ime i prezime
Anita Pavković
Kabinet
100
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 12:00 - 13:00
  • Srijeda: od 19.30 (preko Google Meet-a uz najavu mailom)
Biografija
Prof. dr. sc. Anita Pavković diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu Zagreb (smjer Financije), a 2003. godine završila je znanstveni poslijediplomski studij „Računovodstvo, revizija i financije“. U prosincu 2007. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Utjecaj sekuritizacije potraživanja na razvoj financijskog sustava“. Od 1999. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Zagreb, a od veljače 2024. godine izabrana je u znanstveno-nastavno radno mjesto Redovite profesorice ui trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana financije, na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija „Bankarstvo“ na diplomskom stručnom studiju, „Upravljanje bankama“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju , „Regulacija i nadzor financijskog sektora“ na diplomskom sveučilišnom studiju te sudjeluje u izvođenju i drugih kolegija. Sudjelovala je na više desetaka međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova te je autor ili koautor 30-tak znanstvenih i više desetaka stručnih i ostalih radova. Sudjelovala je u studijskim posjetima renomiranim financijskim institucijama i tržištima u svijetu. U svojstvu mentora ili kao član povjerenstva za ocjenu i obranu sudjelovala je u više obrana znanstvenih magistarskih radova, stručnih i specijalističkih magistarskih radova, te velikom broju diplomskih i završnih radova na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2014. do 2018. godine bila je Prodekanica za poslovanje i administraciju Ekonomskog fakulteta Zagreb. Glavna je urednica Zbornika Ekonomskom fakulteta Zagreb od 2015. godine. Dobitnica je posebne nagrade Dekana Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za doprinos organizaciji i radu Fakulteta 2015. godine.

CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG
Video_25 godina razvoja znanstvene karijere Anita_Pavkovic


NAJAVA DOGAĐAJA (EDUKACIJE)

Intervjui, izjave i priopćenja
Anita Pavkovic Magazin interview 26_11_2022
Posjet Zagrebačkoj banci_Upravljanje bankama 2022
Priopćenje AP ArhiBAu 2022
Bankovna akademija_2022_Glas Slavonije
Bankovna akademija 2022 Universitas
Bankovna akademija Newsletter 2022 EFZG
Izložba FINA kroz povijest
Interview_kreditni rejting_InformerNovaTV
Interview ulazak u europodručje_Glas Slavonije
Interview prešutna prekoračenja_Glas Slavonije
Bankovna akademija 2021 Universitas
Bankovna akademija Newsletter 2021 EFZG
Interview Bankovna akademija_2021 Glas Slavonije

Izjava Lider
Obnova dvorane 8
RTL potraga 2021
Anita Pavkovic Treba nam generacijsko bankarstvo Magazin interview prosinac 2020.
AP interview Euro lipanj 2020
Švicarac mišljenje 6-7-01.02.2020
Universitas 30122021
Universitas Pavkovic, Anita FinTech Bank ADVENTure 31012020
Usporedni interviju Pavković VS Marić 04-05-06.04.2019

Izvještaji o kolegijima
Izvještaj kolegija Regulacija i nadzor financijskog sektora za akademsku godinu 2022./2023. nalazi se na sljedećem linku.
Izvještaj kolegija Upravljanje bankama za akademsku godinu 2022./2023. nalazi se na sljedećem linku.