Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Osiguranje i reosiguranje"". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditelj studija:

Izv. prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović

Izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja


Nositelji kolegija:

Izv. prof. dr. sc. Ružica Brečić

Prof. dr. sc. Marijan Ćurković

Prof. dr. sc. Nataša Erjavec

Prof.dr sc. Miljenko Huzak

Prof. dr. sc. Marijana Ivanov

Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

Prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić

Izv.prof.dr.sc. Sanja Sever Mališ

Prof. dr. sc. Mario Spremić

Prof. dr. sc. Alen Stojanović

Prof. dr. sc. Hrvoje Šimović

Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević 

Prof. dr. sc. Katarina Žager