Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Sustavi upravljanja znanjem". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditeljice studija:

Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić
Prof. dr. sc. Katarina Ćurko


Tajnice studija:

Doc. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan
Dalia Suša, mag.oec


Predavači:

Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić
Doc. dr. sc. Ljiljana Brkić
Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija 
Prof. dr. sc. Katarina Ćurko
Izv. prof. dr. sc. Zrinka Lukač
Doc. dr. sc. Tomislav Hernaus
Prof. dr. sc. Mirko Maleković
Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach
Prof. dr. sc. Željka Požgaj
Doc. dr. sc. Nikola Vlahović
Prof. dr. sc. Velimir Srića
Prof. dr. sc. Ivan Strugar
Prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić