Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Specifičnosti studija

Okruženje

... snažna i kontinuirana potražnja za specijalističkim znanjima i vještinama iz područja financija

... potreba za implementacijom znanja pri različitim funkcijama te razinama upravljanja u poslovnim bankama, investicijskim i mirovinskim fondovima, osiguravajućim institucijama, brokerskim kućama, središnjoj banci, ministarstvima, državnim institutima te privatnim i javnim poduzećima.

Studij "Upravljanje financijskim institucijama" omogućuje polaznicima stjecanje znanja i ovladavanje vještinama neophodnim za obavljanje visokostručnih, upravljačkih i analitičkih poslova iz širokog područja financijskih institucija i tržišta.


Specifičnosti studija „Upravljanje financijskim institucijama“

- „business orientation“
- predavanja vodećih stručnjaka iz područja financija
- gostovanje stručnjaka iz prakse na području financija i financijskog menadžmenta
- angažman stručnjaka iz prakse pri izradi i rješavanju poslovnih slučajeva (case-study)
- izvođenje praktičnog dijela predavanja u bankama i drugim financijskim institucijama
- rad u grupama i poticanje aktivnog sudjelovanja studenata.

Poslovna orijentacija studija potiče interes polaznika, olakšava proces stjecanja znanja i vještina te, kroz aktivno sudjelovanje studenata u konkretnim analizama slučajeva iz prakse, pridonosi uspješnosti izvedbe, savladavanja i završetka studijskog programa.

Studij "Upravljanje financijskim institucijama" kontinuirano prati znanstvena postignuća i suvremene trendove na području financija te svjetsku praksu razvoja financijskih tržišta. Stalno nadopunjavanje i prilagodba sadržaja predmeta, sa težnjom ka još većoj izvrsnosti, karakteristike su svake nove generacije izvedbe programa.

Predavači na studiju su stručnjaci koji su tijekom dosadašnje karijere bili angažirani na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata, usavršavali se u inozemstvu na Harvard Business School i drugim uglednim institucijama te u svojoj znanstveno-istraživačkoj karijeri radili kao predavači na srodnim studijima u zemlji i inozemstvu.