Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

 Struktura studija:

  • U prvom semestru nastava se održava u vidu četiri (4) obvezna predmeta, a u drugom deset (10) izbornih predmeta od kojih polaznici odabiru pet (5) izbornih predmeta (Izborni kolegiji izvode se ukoliko predmet izabere najmanje šest (6) studenata).
  • Studenti su također dužni izraditi jedan seminarski rad ili analizu slučaja, kao uvjet za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada.
  • U drugom semestru polaznici pripremaju završni specijalistički rad (pismeni rad i obrana rada pred Povjerenstvom).
  • Studij završava izradom i obranom specijalističkog završnog rada.
  • Uvjeti upisa u sljedeći semestar su upisani i odslušani predmeti iz prethodnog semestra.
  • Kriterije i uvjete prijenosa ECTS bodova određuje vijeće poslijediplomskog studija.


 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                                            

Nositelj(i) i izvođači                                 

Broj sati

Bodovi

Ekonomika tržišta nekretnina

Prof. dr. sc. Josip Tica

30

6

Analiza projekata i ulaganja u nekretnine

Prof. dr. sc. Silvije Orsag

30

6

Financiranje ulaganja u nekretnine

Prof. dr. sc. Alen Stojanović

30

6

Prava na nekretninama

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović

30

6

Ukupno bodova:

 24

  

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)                                          

Nositelj(i) i izvođači                                       

Broj   sati

Bodovi

Razvoj nekretninskih projekata

Prof. dr. sc. Josip Tica

20

4

Metode procjene vrijednosti nekretnina

Prof. dr. sc. Josip Tica,
Prof. dr. sc. Silvije Orsag

20

4

Ekonomika okoliša i energetska efikasnost
na tržištu nekretnina

Doc. dr. sc. Tamara Slišković,
Doc.dr.sc.Irena Raguž Krištić

20

4

Oporezivanje nekretnina

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović

20

4

Strategije marketinga i strateški marketinški plan

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić

20

4

Analitički alati ekonomike tržišta nekretnina

Doc.dr.sc. Vladimir Arčabić

20

4

e-Poslovanje i digitalna ekonomija

Prof. dr. sc. Mario Spremić

20

4

Poslovno pregovaranje

Prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin

20

4

Lokacijske odluke i prostorna ekonomska analiza

Prof. dr. sc. Josip Tica
Doc. dr. sc. Tamara Slišković

20

4

Tržišna istraživanja

Doc. dr. sc. Miroslav Mandić

20

4

   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija):

20

   

PISANI RAD (obvezan)

Bodovi

Analiza slučaja / seminarski rad

4

   

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD

12

UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU:

60

  

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA                                                           

NASTAVNIK

Makroekonomija prof. dr.  sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić
Urbana ekonomika i tržište nekretnina Prof.dr.sc. J.Tica, Doc.dr.sc. T. Slišković
Gospodarstvo Hrvatske Prof.dr.sc.J.Tica, Doc.dr.sc. T. Slišković