Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Ispitni rokovi

VAŽNA NAPOMENA: Izlazak na ispit potrebno je 3 dana prije termina prijaviti e-mailom.

KOLEGIJI Nositelj(i) Datum ispita    Vrijeme ispita
Marketing prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

16. studenoga 2021.       
25. siječnja 2022.            
15. ožujka 2022.             
03. svibnja 2022.            
07. lipnja 2022                
13. rujna 2022.               

(studenti su obavezni prijaviti ispit najmanje 3 dana prije ispitnog roka na e-mail zkrupka@efzg.hr)

18:00 h
Ponašanje potrošača prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh Za informacije o polaganju ispita potrebno se javiti prof. dr. sc. Sunčani Piri Rajh (spiri@efzg.hr)
Strateška tržišna istraživanja prof. dr. sc. Darko Prebežac Za informacije o polaganju ispita potrebno se javiti prof. dr. sc. Darku Prebešcu (dprebezac@efzg.hr)
Oblikovanje marketinške strategije prof. dr. sc. Jurica Pavičić Za informacije o polaganju ispita potrebno se javiti prof. dr. sc. Jurici Pavičiću (jpavicic@efzg.hr)
Menadžment međunarodnog marketinga

professor emeritus Jozo Previšić
izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka


16. studenoga 2021.       
25. siječnja 2022.            
15. ožujka 2022.             
03. svibnja 2022.            
07. lipnja 2022                
13. rujna 2022.               

(studenti su obavezni prijaviti ispit najmanje 3 dana prije ispitnog roka na e-mail zkrupka@efzg.hr)
18:00 h
Marketing i menadžment usluga prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

16. studenoga 2021.       
25. siječnja 2022.            
15. ožujka 2022.             
03. svibnja 2022.            
07. lipnja 2022                
13. rujna 2022.               

(studenti su obavezni prijaviti ispit najmanje 3 dana prije ispitnog roka na e-mail zkrupka@efzg.hr)

18:00 h
Oblikovanje marketinških planova izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka

16. studenoga 2021.       
25. siječnja 2022.            
15. ožujka 2022.             
03. svibnja 2022.            
07. lipnja 2022                
13. rujna 2022.               

(studenti su obavezni prijaviti ispit najmanje 3 dana prije ispitnog roka na e-mail zkrupka@efzg.hr)
18:00 h
Elektronički marketing izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare

16. studenoga 2021.       
25. siječnja 2022.            
15. ožujka 2022.             
03. svibnja 2022.            
07. lipnja 2022                
13. rujna 2022.               

(studenti su obavezni prijaviti ispit najmanje 3 dana prije ispitnog roka na e-mail vskare@efzg.hr)

18:00 h
Odrednice nacionalne konkurentnosti professor emeritus  Ljubo Jurčić
prof. dr. sc. Mladen Vedriš
Za informacije o polaganju ispita potrebno se javiti na konzultacije predavača.
Simulacije u marketingu izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare Ispit se polaže izvođenjem simulacije.
Poslovno pregovaranje prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin

Za informacije o polaganju ispita potrebno se javiti prof. dr. sc. Mariji Tomašević Lišanin (mtomasevic@efzg.hr)

Strategije proizvoda i marki prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

16. studenoga 2021.       
25. siječnja 2022.            
15. ožujka 2022.             
03. svibnja 2022.            
07. lipnja 2022                
13. rujna 2022.               

(studenti su obavezni prijaviti ispit najmanje 3 dana prije ispitnog roka na e-mail zkrupka@efzg.hr)

18:00 h
Strategije prodaje i distribucije prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin

Za informacije o polaganju ispita potrebno se javiti prof. dr. sc. Mariji Tomašević Lišanin (mtomasevic@efzg.hr)

Strategije i politike cijena prof. dr. sc. Darko Prebežac Za informacije o polaganju ispita potrebno se javiti prof. dr. sc. Darku Prebešcu (dprebezac@efzg.hr)
Strategije marketinške komunikacije prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič Za informacije o polaganju ispita potrebno se javiti prof. dr. sc. Ani Tkalac Verčič (atkalac@efzg.hr)
Marketing odnosa i suradnje s kupcima i klijentima prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić Za informacije o polaganju ispita potrebno se javiti prof. dr. sc. Dubravki Sinčić Ćorić (dsincic@efzg.hr)