Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.     

 

Obvezni kolegiji
(treba položiti 9 od 9)
Nositelj (i) Broj sati Bodovi
Korporativno upravljanje
prof. dr. sc. Darko Tipurić
 
30 6
Marketinško upravljanje
prof. dr. sc. Tihomir Vranešević
izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić
 
30 6
Međunarodno poslovanje
prof. dr. sc. Marina Dabić
Izv. prof. dr. sc. Zoran Wittine
 
30 6
Tržišna istraživanja
prof. dr. sc. Tihomir Vranešević
izv. prof. dr.sc. Miroslav Mandić
 
30 6
Analiza financijskih izvještaja
prof. dr. sc. Lajoš Žager
 
30 6
Financijske institucije i tržišta
prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
prof. dr. sc. Alen Stojanović
 
30 6
Upravljanje ljudskim potencijalima
prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić
 
30 6
Financijski menadžment
prof.dr.sc. Danijela Miloš Sprčić
 
30 6

Poslovna strategija
 

prof. dr. sc. Darko Tipurić
 
30 6
Ukupno bodova: 54
 
Izborni kolegiji (treba položiti 5 od 16) Nositelj (i) Broj sati Bodovi
Organizacijsko dizajniranje i ponašanje
poduzeća

izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić Fredotović  
 
20 4
Poslovna etika i društvena odgovornost
poduzeća

prof.dr. sc. Mislav Ante Omazić
 
20 4
Pravni okviri međunarodnog poslovanja
prof. dr. sc. Hana Horak
 
20 4
Vodstvo
prof. dr. sc. Darko Tipurić
prof. dr. sc. Domagoj Hruška
20 4
Poduzetništvo i inovacije
izv. prof. dr. sc. Ivana Kovač
doc. dr. sc. Radoslav Barišić
 
20 4
Poslovno pregovaranje
prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin
 
20 4
Odlučivanje
prof. dr. sc. Darko Tipurić
 
20 4
Strategija marketinga
prof. dr. sc. Jurica Pavičić
 
20 4
Međunarodni marketing
prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen
 
20 4
Upravljanje markama (brand management)
prof. dr. sc. Tihomir Vranešević
izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić
 
20 4
Međunarodni financijski menadžment
prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
 
20 4
Digitalna transformacija poslovanja
prof. dr. sc. Mario Spremić
 
20 4
Kvantitativne metode u poslovnom upravljanju
prof.dr.sc. Mirjana Čižmešija
prof. dr. sc. Zrinka Lukač
 
20 4
Strateško upravljanje rizicima
prof.dr.sc. Danijela Miloš Sprčić
 
20 4
Operacijski menadžment
prof. dr. sc. Jasna Prester
 
20 4
Strateško vodstvo


 
Scenarijsko planiranje

prof. dr. sc. Darko Tipurić
prof. dr. sc. Domagoj Hruška
izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić Fredotović
 
prof. dr. sc. Dubravka Sinčić
 
20


 
20
4


 
4
Ukupno bodova za 5 položenih kolegija 20
       
PISANI RAD (obavezan)     Bodovi
Analiza slučaja /seminarski rad     4
       
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD     12
       
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU 90
 

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Osnove poslovnog upravljanja prof. dr. sc. Darko Tipurić
izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška
izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić
Računovodstvo za poslovno upravljanje
prof.dr.sc. Katarina Žager
prof. dr. sc. Danimir Gulin 
prof.dr.sc. Boris Tušek
 
Makroekonomija
prof. dr. sc. Jurica Šimurina
 
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić