Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

StratX simulacije - praktično iskustvo učenja

Na SSS-u Marketinški menadžment polaznicima pružamo jedinstveno iskustvo praktične primjene znanja primjenom marketinških simulacija Markstrat, BrandPro i MixPro koje predstavljaju simulacije stvarne tržišne situacije, a u kojima se odlučuje o svim bitnim sastavnicama strategije marketinga. Brojevi i podaci temelj su marketinškog odlučivanja i upravljanja svim područjima marketinga, a marketinške simulacije omogućuju unaprjeđenje analitičkih vještina neophodnih za svakog marketinškog stručnjaka. 

Simulacije omogućuju upravljanje svim aspektima marketinga: upravljanje istraživanjem i razvojem, upravljanje proizvodima i markama, određivanje strategije cijena, određivanje strategije prodaje i distribucije te upravljanje marketinškom komunikacijom. Na taj način polaznici svladavaju cjelovito upravljanje marketingom, ali i njegovim pojedinačnim područjima.

Markstrat, BrandPro i MixPro su marketinške simulacije razvijene od strane StratX Simulations - najvećeg i najpoznatijeg pružatelja marketinških simulacija koje koriste najpoznatija sveučilišta i poslovne škole u svijetu. StratX dizajnira svjetski poznate alate za učenje u marketingu, strategiji i inovaciji kako bi pružili realno i snažno te iskustvo učenja uživo. Izgrađena na čvrstim teoretskim osnovama, StratX simulacija osvojila je brojna priznanja za učinkovitost učenja i sposobnost angažiranja studenata. 

Markstrat - marketinška simulacija 

Natjecanje u marketinškoj strategiji i taktici u sklopu kolegija Simulacije u marketingu. Polaznici kolegija, podijeljeni u timove, odmjeravaju snage na virtualnom MARKSTRAT tržištu, upravljajući marketinškom strategijom i taktikom zamišljenog proizvoda Sonite

Simulacija omogućuje upravljanje praktički svim aspektima marketinga: upravljanje istraživanjem i razvojem, upravljanje proizvodima i markama, određivanje strategije cijena, određivanje strategije prodaje i distribucije te upravljanje marketinškom komunikacijom. U svakom ciklusu simulacije polaznici unose parametre marketinških aktivnosti, a simulacija im isporučuje izvješća i rezultate istraživanja tržišta.

Polaznici odlučuju o svim bitnim sastavnicama strategije marketinga. Simulacija od sudionika zahtijeva odlučivanje o ciljnim segmentima, marketinškom miksu, suradnji s ostalim odjelima u poduzeću itd. U sklopu ove marketinške simulacije stječu se praktična znanja potrebna za pripremu i lansiranje novih proizvoda na tržište te poboljšanje ili povlačenje postojećih, a predstavlja simulaciju stvarne tržišne situacije u kojoj je potrebno ugraditi znanja stečena na drugim kolegijima.

Specifičnost marketinške simulacije MARKSTRAT je u tome što je jedna od rijetkih na tržištu koja obuhvaća sve aspekte marketinga: upravljanje ponudom, cijenama, prodajom i distribucijom i komunikacijom. Na taj način polaznici mogu uvježbavati cjelovito upravljanje marketingom, ali i njegovim pojedinačnim područjima.

BrandPro izazov!  

Razvijanje vještina uz ključne dimezije strategije marke.
 
BrandPRO je dio Markstrat simulacije, svjetski poznate simulacije određivanja marketinške strategije korištene od strane vodećih poslovnih škola diljem svijeta i preko 1.000.000 studenata. Sa BrandPro marketinškom simulacijom unaprijeđujete svoje vještine upravljanja markom, razumijevanje marketinških koncepata, neizostavne analitičke vještine te suočavanje s konkurencijom. Kako bi marka bila uspješna u simuliranim tržišnim uvjetima, u simulaciji se primjenjuju unaprijeđene vještine kombiniranja marketinških aktivnosti.

Marketinška simulacija BrandPro, namijenjena marketinškim menadžerima i upraviteljima markama (brand managerima), pruža unaprjeđenje vještina upravljanja markama i odlučivanja u simulaciji stvarne tržišne situacije u kojoj su analitičke vještine te snalaženje u borbi s konkurencijom izrazito važne te se dodatno unaprjeđuju.
 
Postanite MixPro stručnjaci!  

U sklopu kolegija na našem studiju, polaznicima pružamo jedinstveno iskustvo praktične primjene znanja primjenom marketinške simulacije MixPro. Prilika je to da polaznici savladaju vještine upravljanje marketinškim miksom proizvoda, kroz program koji predstavlja simulaciju stvarne tržišne situacije, a u kojoj se odlučuje o svim bitnim sastavnicama marketinškog miksa proizvoda. Sudionici odlučuju o upravljanju proizvodom, odnosno marketinškim miksom proizvoda, dviju različitih marki kroz pet simuliranih godina.