Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Komparativni fiskalni sustavi

Predavači:  izv.prof.dr.sc. Hrvoje Šimović

Opis kolegija: Koncepcija izgradnje poreznih sustava zemalja Europske Unije, SAD-a i ostalih razvijenih zemalja svijeta. Usklađenost poreznog sustava Hrvatske s poreznim sustavima zemalja članica Europske Unije. Specifičnosti i posebnosti poreza na dobit zemalja EU. Specifičnosti i posebnosti poreza na dohodak zemalja EU. VI. Direktiva i njezin značaj na institucionalni okvir nacionalnih propisa poreza na dodanu vrijednost. Različitosti i specifičnosti poreznih sustava zemalja oblikovanih prema anglosaksonskom pravnom sustavu u odnosu na germanski pravni sustav.