Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Računovodstvo poslovnih kombinacija

Predavač: prof.dr.sc. Danimir Gulin, prof.dr.sc. Milena Peršić

Opis kolegija: Pripajanja, spajanja i akvizicije u svijetu i Hrvatskoj. Zakonsko reguliranje poslovnih kombinacija (ZTD) Računovodstvo poslovnih kombinacija prema MSFI 3. Primjena metode kupnje. Instrumenti pripajanja i računovodstveni tretman pripajanja. Problem procjene fer vrijednosti neto imovine. Utvrđivanje i računovodstveni tretman goodwill-a i negativnog goodwill-a. Računovodstvo ulaganja u vlasničke papire. Konsolidacija financijskih izvještaja, pojam i razlozi za konsolidacijom financijskih izvještaja, tehnike i postupci konsolidacije. Konsolidacija u uvjetima složene strukture grupe za konsolidaciju. Financijsko izvješćivanje prema segmentima.