Prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić
Ime i prezime
Danijela Miloš Sprčić
Kabinet
310
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije se održavaju u kabinetu 310, srijedom od 16 do 18 sati.
Biografija
Danijela Miloš Sprčić rođena je 2.8.1976. godine u Novskoj, gdje je završila osnovu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je i magistrirala iz područja financija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2007. godine na The University of Greenwich Business School u Londonu iz područja financija i upravljanja rizicima. U zvanje docentice izabrana 2008. godine, u zvanje izvanredne profesorice 2013. godine, u zvanje redovite profesorice 2018. godine, a u zvanje redovite profesorice u trajnom izboru 2023. godine. Zaposlena je od 1999. godine na Katedri za ekonomiku poduzeća na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. EFZG je trostruko akreditirana institucija visokog obrazovanja (EQUIS, AACSB i AMBA) te je nositelj tzv. „Trostruke krune“ koju posjeduje samo 128 institucija u Svijetu. Nositeljica je kolegija Upravljanje rizicima, Financijski menadžment (MBA), Corporate Risk Management, Strateško upravljanje rizicima (MBA) i Osnove financiranja poduzeća. Izvodi nastavu iz kolegija Poslovne financije te Analiza i vrednovanje.
 
Danijela Miloš Sprčić gostujuća je profesorica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani koje je također nositelj „Trostruke krune“. Područni je urednik uglednog znanstvenog časopisa Risk Management nakladnika Springer/Palgrave. Nositeljica je kolegica Financijski menadžment i Upravljanje rizicima u građevinskim poduzećima na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studiju „MBA in Construction“. Članica je Znanstvenog društva ekonomista, Međunarodnog udruženja profesionalnih menadžera rizika, Hrvatske udruge korporativnih rizničara i XEnergy - Mreže za promicanje žena u energetskoj tranziciji. Vodila je više projekata financiranih iz Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu te je sudjelovala u istraživačkim projektima koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost i Europski strukturni i investicijski fondovi.
 
Područja njezinog znanstvenog i stručnog djelovanja su poslovne financije, izgradnja i implementacija sustava upravljanja rizicima, strateško upravljanje rizicima, razvoj financijskih tržišta, rizici elektroenergetskog sustava, analize isplativosti i rizika investicijskih projekata te procjene vrijednosti poduzeća. Kroz svoje stručno djelovanje, projekte suradnje s gospodarstvom te edukacije vrhovnog menadžmenta, surađivala je s većim brojem gospodarskih subjekata i strukovnih udruga među kojima su Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Hrvatska lutrija, Hrvatska elektroprivreda, Podravka, Ericsson Nikola Tesla, Končar Generatori i Motori, Hrvatski izvoznici, Hrvatska revizorska komora, Gradska plinara Zagreb te Institut za energetiku i zaštitu okoliša (Ekonerg).
 
Napisala je i objavila, samostalno ili u koautorstvu, preko 50 znanstvenih i stručnih radova iz područja financija i risk managment, tri autorske knjige i četiri uredničke knjige. Njezini radovi citirani su od strane drugih znanstvenika (Google Scholar Profile) , a objavljeni su u uglednim međunarodnim publikacijama poput časopisa Risk Management, Research in International Business and Finance, E a M: Economy and Management, EuroMed Journal of Business, Electrical Power and Energy Systems, Journal of Destination Marketing and Management, Zagreb International Review of Economics and Business (ZIREB), Ekonomski pregled, Financijska teorija i praksa  i dr.
 
Njezin samostalni rad „Perspektive razvoja hrvatskog tržišta korporacijskih obveznica“ objavljen 2004. godine u časopisu Financijska teorija i praksa nagrađen je godišnjim nagradama „Dr. Marijan Hanžeković“ i „Mijo Mirković“ za 2004. godinu, a samostalni rad „Corporate risk management rationales: evidence from Croatian companies“ objavljen u Ekonomskom pregledu nagrađen je godišnjom nagradom „Mijo Mirković“ za 2007. godinu. U 2013. godini Danijela Miloš Sprčić nagrađena je godišnjom nagradom „Mijo Mirković“ za samostalno autorsko djelo s posebnim doprinosom za razvoj ekonomske znanosti. Nagrada je dodijeljena za monografiju "Upravljanje rizicima - temeljni koncepti, strategije i instrumenti".
 
Pristupnica surađuje s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika  u kontinuitetu od 2002. godine na programu edukacije Ovlaštenih internih revizora gdje je nositeljica i izvođač kolegija "Financijsko upravljanje" . Od 2014. godine nositeljica je kolegija " Ekonomija, poslovna ekonomija i osnovna načela financijskog upravljanja trgovačkim društvima“ na programu stručnog osposobljavanja za zvanje ovlaštenog revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore. Na zamolbu Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore, osmislila je edukaciju „Identifikacija i procjena poslovnih rizika i rizika značajnog pogrešnog prikazivanja financijskih izvještaja“ koju je provodila u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku tijekom 2017. godine, a na kojoj se obrazovalo preko 200 ovlaštenih revizora, članova Komore.
 
Pozvani je predavač na znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja financija, upravljanja rizicima i korporativnog upravljanja. Aktivno govori i piše na engleskom jeziku, a služi se njemačkim jezikom.  Udana je i majka dvoje djece.

CV_Danijela Milos Sprcic