Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Korporacijsko financiranje

Predavač:  izv.prof.dr.sc. Danijela Miloš Sprčić

Opis kolegija: Alternativni oblici financiranja. Tržite kapitala. Teorije strukture kapitala. Teorija i politika dividendi. Analiza putem pokazatelja i financijska izvješća. Investiranje i rizik. Procjena gotovinskih tijekova projekta i tvrtke. Utvrđivanje WACC-a. Vrednovanje tvrtki procjenom slobodnih gotovinskih tijekova i diskontiranjem. Korporacijsko financijsko planiranje. Kratkoročni financijski menadžment