Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Porezni sustav u RH

Predavač: prof.dr.sc. Boris Tušek, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky
Opis kolegija: Koncepcija izgradnje poreznog sustava u Hrvatskoj. Proračun (javni prihodi prikupljeni porezima). Sustav državnih prihoda. Struktura i udjeli poreznih prihoda u ukupnim prihodima države. Struktura i udio poreznih prihoda u BDP-u. Porez na dohodak. Porez na dobit. Porez na dodanu vrijednost i posebni porezi. Porez na promet nekretnina i trošarine. Carine i njihov financijski značaj.Transparentnost i izdašnost u prikupljanju poreza. Značaj doprinosa u državnom proračunu (HZZO i mirovinski fondovi). Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. Budžetski deficit i javni dug u Hrvatskoj. Fiskalni odnosi različitih razina vlasti.