Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Upravljanje lancem opskrbe

Predavač: prof.dr.sc. Sanda Renko i izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević

Opis kolegija: Priroda suvremenih tržišta i potrošača. Logistika kao element konkurentske prednosti. Vremenska dimenzija dodane vrijednosti. Lokacija kao element logističkog sustava. Definiranje opskrbnog lanca i upravljanje na taktičkoj razini. Strategije nabave i izbora dobavljača. Skladištenje robe i upravljanje zalihama. Procesi naručivanja i isporuke. Modaliteti prijevoza. Logistička rješenja za globalna tržišta. Optimiziranje odnosa vrijednosti za kupca i logističkih troškova. Mjerenje i unapređivanje logističkih rješenja. Podloge za odlučivanje u opskrbnom lancu.