Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4) 
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Marketinško upravljanje prof. dr. sc. Jurica Pavičić
izv.prof. dr. sc. Mirko Palić
30 6
Upravljanje prodajom i ključnim kupcima                    prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin 30 6
Upravljanje zadovoljstvom kupaca doc. dr. sc. Miroslav Mandić 0 6
Usluživanje kupaca prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Dušen 30 6
Ukupno bodova:  24

 

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Upravljanje kategorijama i privatnim markama          

prof. dr. sc. Sanda Renko     
izv.prof.dr. sc. Mirko Palić                

20 4
Unapređenje prodaje i izravni marketing prof. dr. sc. Bruno Završnik
prof. dr. sc. Stjepan Dvorski
20 4
Poznavanje organizacijskih tržišta i kupaca izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić 20 4
Prodajno prognoziranje prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija 20 4
Poslovno pregovaranje prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin 20 4
Međunarodna prodaja doc. dr. sc. Zoran Krupka 20 4
Europsko poslovno pravo

prof. dr. sc. Hana Horak

20 4
Prodajni i CRM informacijski sustavi prof. dr. sc. Neven Vrček 20 4
Upravljanje lancem opskrbe prof. dr. sc. Sanda Renko
izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežveić
20 4
Menadžersko odlučivanje prof. dr. sc. Darko Tipurić 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Marketing                                                                              izv. prof. dr. sc. Mirko Palić                   
Osobna prodaja i pregovaranje prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina 
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić