Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Upravljanje prodajom i ključnim kupcima

Predavač: prof.dr.sc. Marija Tomašević Lišanin

Opis kolegija: Priroda, zahtjevi i odgovornosti upravljanja prodajom. Etičke odgovornosti prodajnog menadžmenta. Zadaci prodajnog menadžera: planiranje prodaje, novačenje i upošljavanje prodavača, obučavanje, vođenje, kontrola. Motiviranje i nagrađivanje prodavača. Izbor modela prodajne organizacije. Upravljanje portfeljem kupaca i alociranje prodajnog napora. Timski pristup prodaji. Proces i kriteriji izbora ključnih kupaca. Organizacijska rješenja za upravljanje ključnim kupcima. Integracija prodaje i marketinga za potrebe usluživanja ključnih kupaca.