Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Menadžersko odlučivanje

Predavač: prof.dr.sc. Darko Tipurić

Opis kolegija: Međusobni odnos menadžmenta i odlučivanja. Vrste odluka. Odlučivanje i rješavanje problema. Donositelj odluke i njegove preferencije. Stilovi odlučivanja. Koncept ograničene racionalnosti. Strategije zadovoljavajućih odluka. Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti i rizika. Proces odlučivanja. Sociopolitički aspekti odlučivanja (koncept moći i nadzora). Potpora menadžerskom odlučivanju. Ograničenja u odlučivanju: vrijeme, sredstva, informacije.