Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Marketinško upravljanje

Predavač: prof.dr.sc. Jurica Pavičić  i izv.prof.dr.sc. Mirko Palić

Opis kolegija: Strateško planiranje i upravljanje u marketingu. Analize vanjskog i unutarnjeg okružja (SWOT i PEST analize). Segmentacija tržišta i analiza kupaca. Analiza konkurencije. Korištenje iskustava najboljih u specifičnim marketinškim kategorijama (benchmarking). Oblikovanje generičkih marketinških strategija. Oblikovanje marketinškog miksa s posebnim osvrtom na povezivanje prodaje/distribucije s ostalim elementima miksa. Praćenje i vrednovanje marketinške i prodajne učinkovitosti. Organizacijski aspekti djelovanja marketinga i prodaje.