Izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka
Ime i prezime
Zoran Krupka
Kabinet
B 311
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Slijedom uputa o prilagođenom režimu rada Ekonomskog fakulteta -Zagreb, konzultacije se do daljnjega održavaju online.
  • Informacije o održavanju ispita nalaze se u rubrici Obavijesti studentima.
Biografija
Zoran Krupka izvanredni je profesor na Katedri za marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Srednju Ekonomsku i birotehničku školu završio je u Bjelovaru, a za cjelokupni uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja proglašen je najboljim učenikom generacije. Godine 1999. upisuje Ekonomski fakultet-Zagreb kojega, smjer Marketing, završava u siječnju 2004. godine obranom diplomskog rada iz kolegija Međunarodni marketing. U ožujku 2004. upisuje znanstveni poslijediplomski studij Marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je stekao titulu magistra znanosti 13. travnja 2006. godine obranivši znanstveni magistarski rad pod naslovom „Odnos matičnog poduzeća i podružnica u internacionalizaciji poslovanja grupa poduzeća“. Titulu doktora znanosti stekao 12. veljače 2010. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj okruženja na strategije upravljanja markom na međunarodnom tržištu“.
 
Kao nositelj i/ili predavač sudjeluje u izvođenju nastave na integriranom studiju i diplomskom studiju na engleskom jeziku iz kolegija Osnove marketinga, Međunarodni marketing, Upravljanje markom, Marketinško planiranje, International Marketing, Brand Management i Marketing Planning. Nositelj je i/ili izvođač nastave na poslijediplomskim studijima Marketinški menadžment i Intelektualno vlasništvo iz kolegija Menadžment međunarodnog marketinga, Oblikovanje marketinških planova i Upravljanje markom. Također, nositelj je i izvođač dva kolegija na master studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu.
 
Izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka je nekoliko puta boravio na usavršavanju u inozemstvu gdje održava nastavu i kao gostujući profesor (SAD, Belgija, Brazil, Čile, Portugal, Španjolska itd.). Apsolvirao je dvosemestralni Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika (Program edukacije iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike) organiziran u suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2014. program pod nazivom „Market Research Colloquium“ na temu multivariate data analysis kojega je održao profesor Joe Hair.
 
Kao autor ili koautor objavljuje radove iz područja međunarodnog marketinga, upravljanja markom, zemlje podrijetla, strategija internacionalizacije i marketinga u obrazovanju. Za rad Ozretić Došen, Đ., Škare, V., & Krupka, Z. (2007). Assessments of Country of Origin and Brand Cues in Evaluating Croatian, Western and Eastern European Food Product. Journal of Business Research, 60(2), 130-136 dobio je nagradu „Dr. sc. Mijo Mirković“. Recenzent je za vodeće konferencije iz područja marketinga (EMAC, AMA i dr. ) i brojne časopise (Global Journal od Marketing, Market-Tržište, Tourism Management i dr.) iz područja marketinga i poslovne ekonomije. Član je organizacija CROMAR (Hrvatska udruga za marketing), EMAC (European Marketing Academy) i AMA (American Marketing Association).
 
Voditelj je dva znanstveno-stručna projekta: „Interakcije različitih razina analize u stvaranju percepcija marke“ i „Utjecaj inovativnosti marke na spremnost potrošača na plaćanje različitih razina cijena“.
 
Istraživački interesi su iz područja međunarodnog marketinga, internacionalizacije poslovanja, upravljanja markom, zemlje porijekla, upravljanja markom zemlje i luksuzne marke.


CV - hrvatski

CV - English