Prof. dr. sc. Zoran Krupka

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Zoran Krupka
Ime i prezime
Zoran Krupka
Kabinet
A 103
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • ponedjeljak: 10:00 - 12:00
  • Zbog službene spriječenosti, konzultacije se neće održati u ponedjeljak, 10.6.2024. godine.
Biografija
Zoran Krupka redoviti je profesor na Katedri za marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Srednju Ekonomsku i birotehničku školu završio je u Bjelovaru, a za cjelokupni uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja proglašen je najboljim učenikom generacije. Godine 1999. upisuje Ekonomski fakultet-Zagreb kojega, smjer Marketing, završava u siječnju 2004. godine obranom diplomskog rada iz kolegija Međunarodni marketing. U ožujku 2004. upisuje znanstveni poslijediplomski studij Marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je stekao titulu magistra znanosti 13. travnja 2006. godine obranivši znanstveni magistarski rad pod naslovom "Odnos matičnog poduzeća i podružnica u internacionalizaciji poslovanja grupa poduzeća". Titulu doktora znanosti stekao 12. veljače 2010. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom "Utjecaj okruženja na strategije upravljanja markom na međunarodnom tržištu".
 
Kao nositelj i/ili predavač sudjeluje u izvođenju nastave na doktorskom studiju iz kolegija Istraživački smjerovi u upravljanju markom, na sveučilišom integriranom studiju iz kolegija Osnove marketinga, Međunarodni marketing i Upravljanje markom, na diplomskom studiju na engleskom jeziku iz kolegija International Marketing, Brand Management i Marketing Planning, te na stručnom studiju iz kolegija Planiranje digitalnog marketinga. Nositelj je i/ili izvođač nastave na poslijediplomskim studijima Marketinški menadžment i Intelektualno vlasništvo iz kolegija Menadžment međunarodnog marketinga, Oblikovanje marketinških planova i Upravljanje markom. Također, nositelj je i izvođač dva kolegija na master studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu.
 
Prof. dr. sc. Zoran Krupka je nekoliko puta boravio na usavršavanju u inozemstvu gdje održava nastavu i kao gostujući profesor (SAD, Belgija, Brazil, Čile, Portugal, Španjolska itd.). Apsolvirao je dvosemestralni Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika (Program edukacije iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike) organiziran u suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2014. program pod nazivom „Market Research Colloquium“ na temu multivariate data analysis kojega je održao profesor Joe Hair. U travnju 2019. godine završio je program Innovation Ecosystems na Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Botonu (SAD).
 
Kao autor ili koautor objavljuje radove iz područja međunarodnog marketinga, upravljanja markom, upravljanja zemljom podrijetla, strategija internacionalizacije i marketinga u obrazovanju. Za rad Ozretić Došen, Đ., Škare, V., & Krupka, Z. (2007). Assessments of Country of Origin and Brand Cues in Evaluating Croatian, Western and Eastern European Food Product. Journal of Business Research, 60(2), 130-136 dobio je nagradu „Dr. sc. Mijo Mirković“. Recenzent je za vodeće konferencije iz područja marketinga (EMAC, AMA i dr. ) i brojne časopise (Global Journal od Marketing, Market-Tržište, Tourism Management i dr.) iz područja marketinga i poslovne ekonomije. Član je organizacija CROMAR (Hrvatska udruga za marketing), EMAC (European Marketing Academy) i AMA (American Marketing Association).
 
Voditelj je dva znanstveno-stručna projekta: „Interakcije različitih razina analize u stvaranju percepcija marke“ i „Utjecaj inovativnosti marke na spremnost potrošača na plaćanje različitih razina cijena“.
 
Istraživački interesi su iz područja međunarodnog marketinga, internacionalizacije poslovanja, upravljanja markom, upravljanja zemljom podrijetla, upravljanja markom zemlje i luksuzne marke.


CV - hrvatski

CV - English