Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Upravljanje zadovoljstvom kupaca

Predavač: prof.dr.sc. Tihomir Vranešević i doc. dr. sc. Miroslav Mandić


Opis kolegija: Organizacija orijentirana na kupce/klijente i stvaranje održive konkurentske prednosti. Koncept vrijednosti kao osnova tržišnog poslovanja. Očekivana vrijednost i njezine dimenzije. Upravljanje životnim ciklusom kupaca. Mjerenje vrijednosti i profitabilnosti kupca. Istraživanje vrijednosti za klijente i upravljanje zadovoljstvom kupaca. Zadovoljstvo kao preduvjet lojalnosti. Odnos lojalnosti kupaca i profitabilnosti poduzeća. Tehnike zadržavanja postojećih i privlačenja novih kupaca. Tehnološka podrška upravljanju odnosima s kupcima i upravljanju zadovoljstvom kupaca.