Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Prodajno prognoziranje

Predavač: prof.dr.sc. Mirjana Čižmešija

Opis kolegija: Uloga prognoziranja u planiranju prodaje i proizvodnje. Obilježja i kvaliteta podatkovne podloge. Programska potpora. Troškovi sustava. Prodajno prognoziranje kao komunikacijsko sredstvo. Predviđanje potražnje za postojeće i nove proizvode. Analiza vremenskih serija. Sezonalnost i cikličnost. Modeli jednostavne i višestruke regresije. Subjektivne metode prodajnog prognoziranja. Potrošački testovi. Konjunkturni testovi u trgovini. Prikladnost i primjenjivost prognostičkih modela. Obrada primjera uz pomoć odabranih statističkih programskih paketa.