Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Europsko poslovno pravo

Predavač: prof.dr.sc. Hana Horak

Opis kolegija: Oblici prodaje i ugovora vezanih uz prodaju: ugovor o trgovačkom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o komisiji, ugovor o distribuciji, ugovor o leasingu, ugovor o franchisingu, ugovor o licenciji, ugovor o konsignaciji. INCOTERMS klauzule. Specifični oblici prodaje: prodaja na daljinu, prodaja telemarketingom, e-commerce, prodaja od vrata do vrata. Sredstva osiguranja plaćanja. Zaštita potrošača i zaštita tržišnog natjecanja. Transfer tehnologije. Zaštita prava industrijskog vlasništva. Hrvatsko vs. EU prodajno zakonodavstvo.