Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Poznavanje organizacijskih tržišta i kupaca

Predavač: prof.dr.sc. Tihomir Vranešević, prof.dr.sc. Dubravka Sinčić Ćorić

Opis kolegija: Obilježja kupaca i tržišta u poslovnom okruženju. Sudionici i priroda procesa donošenja odluke o kupnji. Obilježja potražnje. Informacije kao podloga strateškom i taktičkom odlučivanju. Relevantni izvori informacija u istraživanju poslovnog tržišta. Proces prikupljanja informacija. Kontakti s kupcima i prodajni izvještaji kao izvor informacija. Marketinška inteligencija i marketinški informacijski sustavi. Istraživanje međunarodnih tržišta. Segmentacija poslovnih tržišta: varijable i proces. Makro i mikrosegmentacija. Vrednovanje tržišnog i profitnog potencijala poslovnog segmenata.