Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Poslovni informacijski sustavi

 

Predavač:  prof. dr.sc. Katarina Ćurko

Opis kolegija: Uvod. Integralni informacijski sustav struktura i životni ciklus poslovnog informacijskog sustava. Pristupi, metode i način izgradnje. Strategija i planiranje poslovno informacijskog sustava. Analiza. Oblikovanje, izrada, primjena i održavanje računarski podržana izgradnja. Perspektive i problemi razvoja.