Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4) 
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Organizacijski dizajn  (Organizational design)                        

izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus

30 6
Upravljanje informacijama (Information management) prof. dr. sc. Katarina Ćurko 30 6
Upravljanje procesnim znanjem (Process based knowledge  management) prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić 30 6
Sustavi temeljeni na znanju (Knowledge based systems) prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach 30 6
Ukupno bodova:  24

 

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)                                                                 

Nositelj(i)                                       Broj   sati Bodovi
Otkrivanje znanja u podacima (Knowledge discovery from data) prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach 20 4
Poslovne analitike (Business analytics) prof. dr. sc. Katarina Ćurko
prof. dr. sc. Jurij Jaklič
20 4
Sustavi za elektroničko učenje (E-learning systems) prof. dr. sc. Željka Požgaj 20 4
Sustavi za upravljanje poslovnim procesima u virtualnom okruženju (Business Process
Management systems in Web Enviroment)u
prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić
d
oc. dr.sc. Ljiljana Brkić
20 4
Suradnički sustavi (Collaboration systems) prof. dr. sc. Ivan Strugar 20 4
Menadžment znanja (Knowledge management) prof. dr. sc. Mirko Maleković 20 4
Upravljanje inovacijama i promjenama (Innovation and change management)

prof. dr. sc. Velimir Srića

20 4

Upravljanje ljudskim kapitalom (Human capital management)

prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić 20 4
Kvantitativne metode za odlučivanje (Quantitave Methods for Decision Making)

prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija,
izv. prof. dr. sc. Zrinka Lukač

 

20 4
Upravljanje Web sadržajima (Web Content Management) doc.dr.sc. Nikola Vlahović 20 4
Upravljanje informacijskom organizacijom (Information organization management) prof. dr. sc. Katarina Ćurko 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA                                                                                 NASTAVNIK
Makroekonomija  
Mikroekonomija  
Poslovni informacijski sustavi prof. dr. sc. Katarina Ćurko
                                                                              
Metode potpore odlučivanju doc. dr. sc. Nikola Vlahović